Zoek 

Ledenlijst van de Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland

Hieronder vindt u onze ledenlijst voorzover de leden ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens te publiceren. Klik op de foto om meer informatie over de betreffende persoon te lezen. Heeft u een vraag aan één van onze leden dan kan u op het envelopje drukken om die persoon een email te sturen.


klik hier voor meer informatie over:  Dhr Paul Gundlach
Dhr Paul Gundlach
Opleiding: Hogeschool Rotterdam juli 2007
Eindopdracht: Kwalitatief onderzoek naar de beleving van mensen rondom een geslaagde leefstijlaanpassing
Taken: 

Patiëntencategorie Chronische nierinsufficientie. Dialyse. Perifeer arterieel vaatlijden. Hypertensie. Huidige functie - Polikliniek nefrologie. Alternerend met nefroloog patiënten zien met CNI stadium 1-5 en andere internistische ziektebeelden. - Correspondentie voeren voor deze categorie richting huisarts. - Polikliniek vasculaire preventie, verricht als NP de medische anamnese en lichamelijk onderzoek. Vervolgens vinden er onderzoeken plaats, waarna ik een risicoprofiel en behandel-voorstel opstel. De patiënt komt vervolgens bij de internist die de behandeling definitief inzet. Het ligt aan de behandelings-complexiteit van de patiënt of deze onder controle blijft van de NP (in overleg met de internist) of met een advies terug gaat naar de aanvragend specialist of naar de 1e lijn’. - Correspondentie voeren voor deze categorie patiënten. - Participeert verder als NP binnen een landelijke multicenter studie waarin mensen met een verminderde nierfunctie extra begeleiding krijgen onder het acronym: MASTERPLAN. Vroege intensieve medicamenteuze en nauwlettende begeleiding van de patiënt reduceert risico’s op hart- en vaatziekten en kan verdere nierfunctieachteruitgang verminderen. - Lid ‘Werkgroep Deskundigheidsbevordering’ - Coördinator avondsymposia dialyse


Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr Paul Gundlach
Werkt:  Maasstad Ziekenhuis
te:  Rotterdam
Functie:  Verpleegkundig specialist interne...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Gertie Smeets
Mevr Gertie Smeets
Opleiding: HU Utrecht 01-09-2010
Eindopdracht: Aanbevelingen voor palliatieve zorg bij het niet starten van dialyse
Taken: Verpleegkundige invulling geven aan de nierfalenpoli voor nierpatiŽnten met een verminderde nierfunctie onder de 40%. Gestart in 2007 samen met collega Jacqueline Slegten. Case-load samen is 280 patiŽnten in 6 dagdelen op de lokaties Zwolle, Kampen en Meppel onder supervisie van 6 nefrologen. Accent ligt bij begeleiding in gedragsverandering wat betreft leefstijl en medicatiegebruik. Doel: uitstel van dialyse en een geplande, goed voorbereide start van dialyse.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Gertie Smeets
Werkt:  Isala
te:  Zwolle
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Yvonne de Koter - Smits
Mevr Yvonne de Koter - Smits
Opleiding: Inholland Amsterdam 2007-2009
Eindopdracht: 
Taken: PatiŽntencategorie Pretransplantatie postmortaal en levende niertransplantatie
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Yvonne de Koter - Smits
Werkt:  Diapriva
te:  Amsterdam
Functie:  Verpleegkundig specialist nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Jeannette Schraa
Mevr Jeannette Schraa
Opleiding: Hanzehogeschool, Groningen 2013-2015
Eindopdracht: volgt
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Jeannette Schraa
Werkt:  St. Jansdal Ziekenhuis
te:  Harderwijk
Functie:  Verpleegkundig Specialist i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Simone Mooren
Mevr Simone Mooren
Opleiding: HAN Nijmegen juli2012
Eindopdracht: Determinanten van zoutinname bij patienten met chronische nierschade
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Simone Mooren
Werkt:  radboudumc
te:  Nijmegen
Functie:  verpleegkundig specialist...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Adry Bakker - Diepenbroek
Mevr Adry Bakker - Diepenbroek
Opleiding: Groningen 1-7-2003
Eindopdracht: Behandeling vasculaire risicofactoren
Taken: Procesherinrichting zowel op het gebied van patienten zorg als research Participeren in wetenschappelijk onderzoek: - Anemie - Lithium en nierziekten PatiŽntzorg: - Lithiumgeinduceerde nierschade
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Adry Bakker - Diepenbroek
Werkt:  UMC Groningen
te:  UMCG
Functie:  Verpleegkundig specialist nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Marielle  van  Beckhoven
Mevr Marielle  van  Beckhoven
Opleiding: Universiteit Maastricht april 2001
Eindopdracht: Kwaliteit van verpleegkundige zorgverlening aan borstkankerpatiŽnten tijdens de opnamefase.
Taken: Functie: kwaliteits-research medewerker / verplegingswetenschapper Patientencategorie: DialysepatiŽnten. Invoeren methodisch verplegen, indicatorenontwikkeling, coŲrdinatie patiŽntentevredenheidsonderzoek, coŲrdinatie externe audits (i.v.m. HKZ certificaat), vaststellen en bijstellen van kwaliteitsbeleid, i.s.m. betrokken artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden. Ondersteunen/adviseren van werkgroepen en zelf uitvoeren van diverse projecten. Schrijven jaarverslag.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Marielle  van  Beckhoven
Werkt:  Rijnstate
te:  Arnhem
Functie:  kwaliteits-research medewerker
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Alice Bogaarts
Mevr Alice Bogaarts
Opleiding: HAN hogeschool Nijmegen / Saxion Devente dec. 2005
Eindopdracht: Incidentie centraal veneuze katheterinfecties
Taken: Patientencategorie: Dialyse patiŽnten, predialyse patiŽnten. Huidige functie Predialysepoli: zelfstandig zien van patiŽnten met een nierfunctiestoornis. Vaattoegang: CoŲrdineren, voorzitten van MDO met radioloog/chirurg Visite lopen op de dialyseafdeling bij afwezigheid van nefroloog Transplantatie: CoŲrdinatie, brieven schrijven, voorlichten en MDO voorzitten. Wetenschappelijk onderzoek: opzetten, contactpersoon + gegevens verzamelen. Acute problemen op de dialyseafdeling Ė eerste aanspreekpunt. .
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Alice Bogaarts
Werkt:  ZGT, locatie Almelo
te:  Almelo
Functie:  NP nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Hanneke Bogers
Mevr Hanneke Bogers
Opleiding: Fontys hogescholen Tilburg sept. 2008
Eindopdracht: opzetten van een pre-dialysecarroussel
Taken: Patientencategorie: Chronische hemodialysepatiŽnt. Huidige functie - Nadruk ligt op continuÔteit en coŲrdinatie van zorg. NP is het aanspreekpunt voor alle disciplines. - Voorbereiden en presenteren van patiŽnten in het multi- disciplinair overleg - Verwijsfunctie naar diŽtiste, maatschappelijk werk ed. - Zaalvisites op gestandaardiseerde wijze, nu nog met arts assistent, waarschijnlijk na diplomering alleen. - Interpreteren van bloeduitslagen en wijzingen in behandeling bespreken met nefroloog en evt. doorvoeren. - Inspelen op acute problemen - Actieve deelname aan het cardio-nefrologisch overleg en shuntoverleg Een aantal taken staan nog op de rol om uit te gaan voeren. Ben nog volop bezig met ontwikkeling van mijn functie.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Hanneke Bogers
Werkt:  Catharina-ziekenhuis
te:  Eindhoven
Functie:  NP
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Natasja Bonaparte
Mevr Natasja Bonaparte
Opleiding: Fontys Hogeschool Eindhoven/Tilburg sept. 2006
Eindopdracht: Dry Weight within the Hemodialysis Population
Taken: Patientencategorie: Hemodialyse patiŽnten Huidige functie Tijdens het visite lopen (dialyseafdeling) interpreteren van bloeduitslagen, aan de hand van de uitslagen behandelplannen opstellen, aanvragen van aanvullende diagnostiek en evalueren van de uitkomsten. Uitvoeren van lichamelijk onderzoek m.n. hart/long en onderste ledematen. Coordinatie toegang tot de bloedbaan en transplantatietraject (samen met collega NP). Dit houdt concreet in: het opstarten van pre-TX onderzoeken, aanmelden bij Eurotransplant en transplantatie centrum AZM en de basis voorlichting verstrekken, en patiŽnten oftewel op of af de wachtlijst plaatsen.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Natasja Bonaparte
Werkt:  Laurentius ziekenhuis
te:  Roermond
Functie:  NP dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Ellen Duym
Mevr Ellen Duym
Opleiding: Groningen 2003-2005
Eindopdracht: Implementeren nachtelijke thuishemodialyse
Taken: 

Aandachtsgebied: hemodialyse en thuishemodialyse. * Dagelijkse patiëntenzorg: visite lopen, polikliniek, acute problematiek * Diagnostiek en behandelbeleid vast- en bijstellen, voorschrijven medicatie * Consultfunctie buiten het DCG * Onderwijs geven * Participeren in medische en verpleegkundig onderzoek * Participeren in werkgroepen


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Ellen Duym
Werkt:  Dialyse Centrum Groningen
te:  Groningen
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Marleen  van  Buren
Mevr Marleen  van  Buren
Opleiding: MANP, Hogeschool Rotterdam 2010
Eindopdracht: Percutane nefrostomiedrain na niertransplantatie
Taken: Klinisch & poli-klinisch post-donatie en post-transplantatie spreekuren
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Marleen  van  Buren
Werkt:  Erasmus MC
te:  Rotterdam
Functie:  Verpleegkundig Specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr H.E. Lormans
Mevr H.E. Lormans
Opleiding: Nijmegen 9-2015
Eindopdracht: ?
Taken: Verpleegkundig specialist i.o. dialyse
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr H.E. Lormans
Werkt:  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
te:  Nijmegen
Functie:  Verpleegkundig specialist i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Marianne Schippers
Mevr Marianne Schippers
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 

werkzaam op de polikliniek chronische nierschade voor patienten met CNS stadium 3 en 4


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Marianne Schippers
Werkt:  
te:  
Functie:  verpleegkundig specialist in...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Herma Uiterwijk
Mevr Herma Uiterwijk
Opleiding: Hanzehogeschool Groningen september 2008
Eindopdracht: VitamineKinname en -status in hemodialysepatiŽnten
Taken: Patientencategorie: Aandachtsgebied hemodialyse en peritoneaal dialyse patiŽnten. Werkzaamheden:polibezoek, visite lopen, onderwijs, onderzoek, vraagbaak voor verpleegkundigen en nefrologen in opleiding - specialisten en paramedici buiten het DCG..
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Herma Uiterwijk
Werkt:  Dialyse Centrum Groningen
te:  Groningen
Functie:  Verpleegkundig specilist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Marjo van den Elsen
Mevr Marjo van den Elsen
Opleiding: Universiteit in Groningen 2004.
Eindopdracht: Diacontrol, de effecten op de morbiditeit, interdialytische gewichtstoename en de kwaliteit van leve
Taken: Patientencategorie: Alle patiŽnten die worden behandeld met nierfunctievervangende therapie (HD en PD) en de predialyse patiŽnten. Huidige functie - Ontwikkelen van voorstellen ter realisatie van de projecten en het vertalen van projectresultaten naar invoeringsplannen. - Plannen, voorbereiden en begeleiden van projecten etc, met betrekking tot kwaliteit van zorg. - Verrichten van kwaliteitsonderzoek. - Adviseren en begeleiden van veranderingsprocessen. - CoŲrdineren diverse activiteiten die ten behoeve van projecten uitgevoerd moeten worden.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Marjo van den Elsen
Werkt:  Deventer Ziekenhuis
te:  Deventer
Functie:  Stafmedewerker dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Tineke van Haasteren - Frerichs
Mevr Tineke van Haasteren - Frerichs
Opleiding: Hogeschool Leiden  juli 2008
Eindopdracht: informatiebehoefte van patiŽnten met beginnende nierinsufficiŽntie bij een secundair preventieprogra
Taken: PatiŽntencategorieĪ patienten op breed intern gebied en specifiek op het gebied van chronische nierinsufficiŽntie en predialyse. Op de vasculaire polikliniek zie ik met name patiŽnten met hypertensie en patiŽnten die na een eerder cardio-vasculair event worden verwezen voor preventie. Huidige functieĪ Verpleegkundig specialist intensieve somatische zorg op de semi spoed polikliniek interne geneeskunde, vasculaire en predialyse poli. In mijn werksituatie ben ik actief bezig met het ontwikkelen van protocollen. Verder ben ik lid van de werkgroep landelijke multidisciplinaire richtlijn predialyse.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Tineke van Haasteren - Frerichs
Werkt:  HagaZiekenhuis locatie Sportlaan
te:  Den Haag
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Heidi Rouwhorst
Mevr Heidi Rouwhorst
Opleiding: HAN Nijmegen 1-9-2016
Eindopdracht: nog niet bekend
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Heidi Rouwhorst
Werkt:  Slingeland Ziekenhuis
te:  Doetinchem
Functie:  verpleegkundig specialist i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Karen Op de Beek
Mevr Karen Op de Beek
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: aanwezig ma-di-wo-do-in even weken ook vrij
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Karen Op de Beek
Werkt:  Orbis Medisch Centrum
te:  Postbus 5500, 6130 MB Sittard
Functie:  verpleegkundig specialist dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Jacqueline Knoll
Mevr Jacqueline Knoll
Opleiding: Hanzehogeschool Groningen 2002
Eindopdracht: klinisch pad van een kind met chronische nierinsufficiŽntie
Taken: PatiŽntencategorie Kinderen met aangeboren of verworven urologische en nefrologische ziekten cq afwijkingen, kinderen met een chronische nierinsufficiŽntie (specifiek aandachtsgebied kinderen met een niertransplantatie) Huidige functie Dienstverband 1,0 FTE: kinderurologie 0,3 FTE en kindernefrologie 0,7 FTE Functie inhoud: ē CoŲrdinatie van urologische - en nefrologische patiŽntjes met aangeboren afwijkingen ē Prť-operatieve screening van kinderen die voor een urologische ingreep cq operatie worden opgenomen. ē CoŲrdinatie van niertransplantatie bij kinderen (logistiek en (poli)klinische patiŽntenzorg) ē CoŲrdinatie van het prťdialyse traject ē CoŲrdinatie van zorg van kinderen met een erfelijke nierziekten zoals cystinose en NDI (nefrogene diabetes insipidus) ē Wekelijkse NP poli KN (op de dinsdagmiddag) ē Dagelijks NP poli KU voor het verrichten van medische-/verpleegkundige handelingen en tweemaal per week NP poli KU voor prť operatieve informatie. ē Voorzitter van het kindernefrologische multidisciplinaire overleg ē Onderwijs op kinderurologisch en Ėnefrologisch gebied ē Organiseren van jaarlijkse bijscholing kindernefrologie (NL & B) Onderzoek: ē KU / Participatie LEVO studie i.s.m. kinderanaesthesiologie ē KU / Participatie AGORA studie ē KU / Participatie Endocrinologisch onderzoek genitale afwijkingen ē KU/KN / Participatie onderzoek Antenatale hydronefrose ē KN / Uitvoering LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) studie bij transplantatiepatiŽnten NP functie kindernefrologie in UMC St Radboud, Nijmegen
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Jacqueline Knoll
Werkt:  UMC St Radboud
te:  Nijmegen
Functie:  NP kindernefrologie & kinderurologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Ineke Knot - Veldhuis
Mevr Ineke Knot - Veldhuis
Opleiding: Hogeschool Utrecht 2005
Eindopdracht: :ĒVoorkomen is beter dan genezenĒ, multidisciplinaire richtlijn voor infectiepreventie bij centraal
Taken: 

Patiëntencategorie: Poliklinisch algemeen interne/nefrologische patienten en therapieresistente hypertensie of verdenking van een secundaire oorzaak voor hypertensie.

 


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Ineke Knot - Veldhuis
Werkt:  Martini Ziekenhuis
te:  Groningen
Functie:  Verpleegkundig specialist alg....
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Miranda Boom
Mevr Miranda Boom
Opleiding: Master Advanced Nurse Practitioner HAN n 01-07-2010
Eindopdracht: effectiviteit van familiescreening bij familiarie hyperlipidemie
Taken: 

Verpleegkundig specialist nefrologie/vasculair/hypertensie werkzaam op polikliniek Interne Geneeskunde. Taken: Behandeling en begeleiding van patienten met chronische nierschade stadium 2 - 4(5), screening van secundaire hypertensie, behandeling van hypertensie, behandeling en preventie van recidieve nierstenen en preventie van constrastnefropathie.


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Miranda Boom
Werkt:  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
te:  Nijmegen
Functie:  verpleegkundig specialist...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Kathy Schoenmakers
Mevr Kathy Schoenmakers
Opleiding: Leiden juni 2007
Eindopdracht: Erectiele disfunctie bij chronische nierinsufficiŽntie
Taken: PatiŽntencategorie PatiŽnten met een cockcroftklaring 20-70 ml Huidige functie - Werkzaam voor Aranesp studie - Policontrole van patiŽnten met chronische nierinsufficiŽntie / predialyse. - Policontroles bij interne patiŽnten (v.n. hypertensie) - Contrastnefropathiepoli Speerpunten toekomst: uitbreiden patiŽntenbestand van de nefrologiepoli, opzetten carrousel poli predialyse, verkrijgen van een rol in het nieuw te komen vaatcentrum van het ziekenhuis.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Kathy Schoenmakers
Werkt:  HAGA ziekenhuis locatie Leyweg
te:  Den Haag
Functie:  NP nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Carla Schrauwers
Mevr Carla Schrauwers
Opleiding: IN- Holland start 2007 2007- 2009
Eindopdracht: 
Taken: PatiŽntencategorie Levende nierdonoren Huidige functie ē het opzetten van een carrouselpoli ter evaluatie van (potentiŽle) nierdonoren. ē Afnemen anamnese en lichamelijk onderzoek ē Voorbereidende onderzoeken plannen, laten uitvoeren en evalueren. ē Donoren begeleiden gedurende de opname ē Policontroles na donatie ē Scholing verpleegkundigen ē Organiseren informatieavonden
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Carla Schrauwers
Werkt:  VUmc
te:  Amsterdam
Functie:  transplantatatiecoŲrdinat
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Jacqueline Slegten
Mevr Jacqueline Slegten
Opleiding: Hoge School Utrecht sept 2009
Eindopdracht: self-efficacy en gewichtsreductie bij patiŽnten met chronische nierinsufficientie.
Taken: Poliklinische begeleiding van patiŽnten met chronische nierschade in stadium 3 -5 in een om en om constructie met de nefrologen. Tijdens de polibezoeken komen de volgende aspecten aan de orde: Bloeduitslagen, medicatie, dieet, leefstijl, lichamelijk onderzoek, voorbereiding op nierfunctie vervangende therapie en zelfmanagement van de nierziekte. Naast de spreekuren heb ik een rol in de jaarlijkse bijscholing van dialyse-verpleegkundigen. Daarnaast organiseren wij samen met de predialyse verpleegkundigen groepsvoorlichting over de verschillende dialysebehandelingen. In samenwerking met maatschappelijk werk wordt de cursus STERK aangeboden. Onderzoekservaring: Ēwebbased leefstijlbegeleiding patiŽnten met nierfalenĒ in samenwerking met de hoge school Windesheim. Doel van dit project was onderzoeken of de inzet van telezorgtoepassingen het zelfmanagement van de patient met nierfalen verbetert.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Jacqueline Slegten
Werkt:  Isala
te:  Zwolle
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Noeleen Berkhout - Byrne
Mevr Noeleen Berkhout - Byrne
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Noeleen Berkhout - Byrne
Werkt:  LUMC
te:  Leiden
Functie:  NP nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Kitty Bex
Mevr Kitty Bex
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Kitty Bex
Werkt:  Viecuri MC
te:  Venlo
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Nel Groeneweg
Mevr Nel Groeneweg
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Nel Groeneweg
Werkt:  Reinier de Graafgroep
te:  Delft
Functie:  NP i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Dhr Philip Ulrichts
Dhr Philip Ulrichts
Opleiding: Hogeschool Heerlen oktober 2010 afstuderen
Eindopdracht: De rol van het perfusierenogram (Mag-3 scan) in de voorbereiding op levende nierdonatie
Taken: PatiŽntencategorie: levende nierdonoren en hun ontvangers. Omschrijving taken: onder supervisie van nefroloog mede vernatwoordelijk voor het levende donatoeprogramma in ons ziekenhuis. Draagt zorg voor volledige screening donor, anamanese, lichamelijk onderzoek, afspreken onderzoekstraject, medische correspondentie, voorlichting omtrent transplantatie individueel en aan groepen dialysepatiŽnten in de regio. Vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor patiŽnten, familieleden en hulpverleners in het ziekenhuis azM (MUMC+) en dialyseverpleegkundigen in de regio. Participeert in lopende wetenschappelijke onderzoeken. Is medeauteur van enkele publicaties. etc.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr Philip Ulrichts
Werkt:  Academisch Ziekenhuis Maastricht...
te:  Maastricht
Functie:  NP niertransplantatie/levende...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Magda van Loon
Mevr Magda van Loon
Opleiding:  2008-2010
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Magda van Loon
Werkt:  Academisch Ziekenhuis Maastricht,...
te:  
Functie:  Nurse Practitioner vaattoegang
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Dhr Ronald Visser
Dhr Ronald Visser
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr Ronald Visser
Werkt:  Dianet dialysecentra, Academisch...
te:  Amsterdam
Functie:  Verplegingswetenschapper
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Kitty Stevens
Mevr Kitty Stevens
Opleiding: Eindhoven?tilburg  2004-2006
Eindopdracht: Evidence-Based Richtlijn voor vervolgdiagnostiek bij patiŽnten met een chronische nierinsufficiŽntie
Taken: Het houden spreekuren voor patiŽnten met een chronische nierinsufficiŽntie vanaf stadium 3 t/m eind stadium 4. Eerste nieuwe patiŽnten zien die via de huisarts of een specialist worden verewezen ivm nierfunctiestoornissen.(anamnese,l.o en diagnostische screening ) Het houden van spreekuren vaaor patienten met hypertensie en ook hier eerste nieuwe patiŽnten in kaart brengen die door de huisarts of een specialist worden verewezen voor analyse/behandeling hypertensie. Voor beide groepen patiŽnten heb ik vervolgspreekuren De predialysevoorlichting doe ik niet, dit wordt verzorgd door de verpleegkundigen van de dialyse-afdeling
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Kitty Stevens
Werkt:  OrbisMedisch Centrum
te:  Sittard - Geleen
Functie:  Verpleegkundig specialist poli...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Anneke Wiersum
Mevr Anneke Wiersum
Opleiding: Hanzehogeschool groningen 01-09-2009
Eindopdracht: nog niet bekend
Taken: 

Taken: Patientencategorie: patiënten met hypertensie, chronische nierinsufficiëntie en in de predialyse fase Huidige functie • Het mede vorm geven van poliklinische voorlichting en begeleiding aan patiënten, het houden van spreekuren. • Substitutie van taken binnen de door de specialist aangegeven kaders. Het betreft hier taken voor de internist-nefrologen. • Het uitvoeren van medische behandelingen en verpleegkundige handelingen binnen wettelijke bepalingen en protocollen. • Klinische voorlichting, waaronder het geven van instructie, informatie, educatie en begeleiding aan patiënten en verpleegkundigen op afdelings- en ziekenhuisniveau. • Het leveren van een actieve bijdrage aan innovatie en kwaliteit van de werkzaamheden. • Het coördineren van de nefrologische zorg. • Het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de functie en deskundigheidsbevordering van zorgverleners • Beheer en kostenbewaking, waaronder het registreren en verwerken van de gegevens en het bewaken van de kosten m.b.t. de aanschaf en gebruik van middelen.


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Anneke Wiersum
Werkt:  Scheper Ziekenhuis
te:  Groningen
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Fatma Řnal e.v. KaraÁelik
Mevr Fatma Řnal e.v. KaraÁelik
Opleiding: MANP Eindhoven / Tilburg 2004 - 2006 September 2006
Eindopdracht: De medicamenteuze hypertensiebehandeling bij nefrologische patiŽnten.
Taken: 

Poliklininisch spreekuur voor patiënten met chronische nierschade waaronder ook de niercheck poli en de predialyse poli.

Verantwoordelijk voor de coördinatie van het predialyse traject en opwerken van (pre)dialyse patienten voor een niertransplantatie. 

Daarnaast actief in kwaliteit verbeterprojecten, participatie in wetenschappelijk onderzoek en lid van de landelijke multidisciplinaire werkgroep nierfalen.


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Fatma Řnal e.v. KaraÁelik
Werkt:  Laurentius ziekenhuis
te:   Roermond
Functie:  VS Nefrologie
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Claudia Klous
Mevr Claudia Klous
Opleiding: Universiteit Utrecht 01-08-2013
Eindopdracht: Zelfmanagement
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Claudia Klous
Werkt:  Dialysecentrum Beverwijk
te:  Beverwijk
Functie:  Verplegingswetenschapper/...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Anouk Junger
Mevr Anouk Junger
Opleiding: Hanze Hogeschool Groningen 01-09-2012
Eindopdracht: -
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Anouk Junger
Werkt:  Meander Medisch Centrum
te:  Amersfoort
Functie:  Verpleegkundig specialist i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr HenriŽtte Noordhoek
Mevr HenriŽtte Noordhoek
Opleiding: Hogeschool Utrecht 2008-2010
Eindopdracht: 
Taken: De functie van Nurse practitoner op de dialyse afdeling nieuw. Ik ben inhoudelijk en positioneel bezig deze functie vorm te geven i.s.m. de nefrologen. Hierbij denk ik aan: vistie lopen, protcollen ontwikkelen wat betreft anemie, calcium fosfaat en venofer schema. Het coachen van verpleegkundigen. Het voorzitten van het Multi Disciplinair Overleg.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr HenriŽtte Noordhoek
Werkt:  Isala
te:  Zwolle
Functie:  verpleegkundig specialist dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Dhr Rien Jordens
Dhr Rien Jordens
Opleiding:  
Eindopdracht: 
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr Rien Jordens
Werkt:  Radboud UMC, Afd. Dialyse
te:  Nijmegen
Functie:  verpleegkundig specialist dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Bettie Hoekstra
Mevr Bettie Hoekstra
Opleiding: Hoge School Rotterdam start 01-09-08
Eindopdracht: Maar nu gaat het heel goed, onderzoek naar de klinische kenmerken en ervaringen rondom dysfunctie va
Taken: Verpleegkundig specialist interne geneeskunde met aandachtsgebied peritoneale dialyse, contrastnefropathie en diabetes mellitus. Huidige functie: 1. Medisch aanspreekpunt voor de poliklinische peritoneale dialyse patiŽnten. 2. Aantrekken van de werkgroep nierfalen en professionalisering nierfalentraject met daarbij een verbeteronderzoek waarin scholing, voorlichtingsmateriaal en patiŽntonderzoek. Follow-up van nierfalenpatiŽnten die hun voorkeur hebben uitgesproken voor de PD-behandeling: informatiegesprek en later de voorbereiding en begeleiding op de PD-behandeling. 3. Participatie in de contrastpoli. 4. Participatie in het diabetes expertise team, waarbij onderdeel van het team, alternerend met de internist medische controles diabetes mellitus type 2 patiŽnten, met daarbij specifiek aandachtspunt nefropathie. Speerpunten voor de toekomst: uitbreiding werkzaamheden diabetes centrum, stimulatie aandeel peritoneale dialyse en verdere optimalisering nierfalentraject in het maasstadziekenhuis, scholing ontwikkelen en krijgen.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Bettie Hoekstra
Werkt:  Maasstad Ziekenhuis
te:  Rotterdam
Functie:  Verpleegkundig specialist...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Judith Wierdsma
Mevr Judith Wierdsma
Opleiding: Hogeschool Utrecht 2004
Eindopdracht: Preventie van hart- en vaatziekten
Taken: 

Patienten categorie: Chronische nierschade, nierdonatie bij leven, gecompliceerde hypertensie


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Judith Wierdsma
Werkt:  UMCU
te:  Utrecht
Functie:  Verpleegkundig specialist en...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Dhr John Dackus
Dhr John Dackus
Opleiding: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen november 2005
Eindopdracht: Vaatwandmeting, bloeddrukregulatie en overige cardiovasculair profiel bij stabiele niertransplantati
Taken: 

Patientencategorie: Levende nierdonoren en hun ontvangers Onder supervisie van nefroloog mede verantwoordelijk voor het levende donatie programma in ons ziekenhuis. Draagt zorg voor volledige screening donor; anamnese, lichamelijk onderzoek, afspreken onderzoekstraject, medische correspondentie, voorlichting omtrent transplantatie individueel, aan groepen dialysepatiënten in de regio. Vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor patiënten en familieleden en hulpverleners in het ziekenhuis en daarbuiten. Geeft onderwijs aan dialyse en transplantatieopleiding azM (MUMC+) en dialyseverpleegkundigen in de regio. Participeert in lopende wetenschappelijke onderzoeken. Is medeauteur van enkele publicaties.


Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr John Dackus
Werkt:  MUMC
te:  Maastricht
Functie:  NP niertransplantatie/levende...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Sylvia Aarts
Mevr Sylvia Aarts
Opleiding: Hogeschool Zuyd Heerlen 2008-2010
Eindopdracht: overvulling bij predialyse
Taken: predialyse, thuisdialyse, consultatie bij preventieve zorg 1e lijn
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Sylvia Aarts
Werkt:  MUMC
te:  Maastricht
Functie:  verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Louwine  Bierma
Mevr Louwine  Bierma
Opleiding: HanzeHogeschool te Groningen 2011-2013
Eindopdracht: Het effect van patiŽnten educatie en begeleiding op therapietrouw aan fosfaatbinders bij dialyse pat
Taken: 

Visitelopen op de dialyse-afdeling, aanspreekpunt voor verpleegkundigen en andere disciplines, MDO voorzitten, participeren in verschillende werkgroepen (oa klinisch redeneren, methodisch verplegen, calcium en fosfaat), in transplantatiebeleid (oa ontwikkelen van stappenplannen, zorgpaden, overleggen en wachtlijstbeheer) en het overlegorgaan “medicatie” met ziekenhuisapotheek en bronapotheken. 
STERK (STimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven) verder uitrollen en borgen in het MCL.    


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Louwine  Bierma
Werkt:  Dialyse centrum MCL
te:  Leeuwarden
Functie:  Verpleegkundig Specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr A de Vette
Mevr A de Vette
Opleiding: Hogeschool in Holland 2011-2013
Eindopdracht: anemiemanagement
Taken: Verantwoordelijk voor anemie management van hemodialysepatiŽnten Lopen van visites op de dialyse unit. Het mede verzorgen van scholing van dialyseverpleegkundigen CoŲrdinator van werkgroepen Verder nog nader te bepalen.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr A de Vette
Werkt:  Sint Lucas Andreas ziekenhuis
te:  Amsterdam
Functie:  verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Dhr Alexander van Balen
Dhr Alexander van Balen
Opleiding: Saxion Enschede 08-07-2011
Eindopdracht: non-STEMI cardio
Taken: Contrast nefropathie Vaattoegang Zaalvisite
Persoonlijke gegevens
Naam:  Dhr Alexander van Balen
Werkt:  Ziekenhuisgroep Twente
te:  Almelo
Functie:  verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Petra Heijnen-v.d. Wielen
Mevr Petra Heijnen-v.d. Wielen
Opleiding: MANP-opleiding Fontys college te Tilburg 2014
Eindopdracht: onderzoek naar de overeenkomst tussen de klinische beoordeling en een BCM-meting van de vullingstatu
Taken: - Maandag en dinsdag gehele dag visite lopen op de dialyse-afdeling bij alle 96 dialyse-patiŽnten. - Woensdag gehele dag polikliniek spreekuur voor patiŽnten met chronische nierinsufficiŽntie stadium 3,4 en 5. - Donderdagochtend polikliniek spreekuur voor patiŽnten met chronische nierinsufficiŽntie stadium 3,4 en 5. - Donderdagmiddag voorbereiden en voorzitten van het MDO rondom patienten met chronische nierinsufficiŽntie stadium 5, dialysepatiŽnten en cardiorenaal MDO (1x per maand).
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Petra Heijnen-v.d. Wielen
Werkt:  Amphia ziekenhuis
te:  Breda en Oosterhout
Functie:  Verpleegkundig specialist nefrologi
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Mieke Moses-van Leeuwen
Mevr Mieke Moses-van Leeuwen
Opleiding: Leidse Hogeschool start 01-09-2011
Eindopdracht: nnb
Taken: Werkzaam op de dialyseafdeling, HD en PD
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Mieke Moses-van Leeuwen
Werkt:  LUMC
te:  Leiden
Functie:  verpleegkundig specialist i.o.
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Dineke Kanis
Mevr Dineke Kanis
Opleiding: InHolland, Amsterdam 2008
Eindopdracht: (ander specialisme)
Taken: 
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Dineke Kanis
Werkt:  Flevoziekenhuis
te:  Almere
Functie:  Verpleegkundig Specialist dialyse
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Maaike Hengst
Mevr Maaike Hengst
Opleiding: Hogeschool Utrecht september 2006
Eindopdracht: richtlijn vochtbeperking
Taken: Patientencategorie: Chronische hemodialysepatiŽnt. Huidige functie - Nadruk ligt op continuÔteit en coŲrdinatie van zorg. De verpleegkundig specialist is het aanspreekpunt voor alle disciplines. - Voorbereiden en presenteren van patiŽnten in het multi- disciplinair overleg - Verwijsfunctie naar diŽtiste, maatschappelijk werk, apotheken ed. - Gesuperviseerd zaalvisites op gestandaardiseerde wijze, samen met de arts assistent of nefroloog.- Interpreteren van bloeduitslagen en wijzingen in behandeling bespreken met nefroloog en evt. doorvoeren. - Inspelen op acute problemen - Actieve deelname aan het cardio-nefrologisch overleg en shuntoverleg. Ontwikkelen, participeren en uitvoeren van onderzoek. Projectleider in nieuwe ontwikkelingen.Zelfmangement.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Maaike Hengst
Werkt:  Catharina Ziekenhuis Eindhoven
te:  Eindhoven
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Mirjam Tielen
Mevr Mirjam Tielen
Opleiding: MANP Hogeschool Rotterdam sept 2006
Eindopdracht: Therapieontrouw bij niertransplantatiepatienten
Taken: Klinisch en poli-klinisch pre transplantatie, transplantatie en postdonatie
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Mirjam Tielen
Werkt:  Erasmus MC
te:  Rotterdam
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Anne Wil den Hoed-Krijnen
Mevr Anne Wil den Hoed-Krijnen
Opleiding: Hogeschool Leiden september 2012 begonnen
Eindopdracht: 
Taken: Dialysevisite, pre-dialyse poli, vasculaire poli.
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Anne Wil den Hoed-Krijnen
Werkt:  Albert Schweitzer ziekenhuis
te:  Dordrecht
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Stefanie Baten
Mevr Stefanie Baten
Opleiding: Fontys Tilburg 2013-2015
Eindopdracht: 
Taken: 

afstudeeropdracht: Bewegen tijdens dialyse


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Stefanie Baten
Werkt:  Catharina Ziekenhuis
te:  Eindhoven
Functie:  Verpleegkundig specialist
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr DP Jansen
Mevr DP Jansen
Opleiding: Hanzehogeschool Groningen  2016
Eindopdracht: ...
Taken: CoŲrdinator nierdonatie en transplantatie
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr DP Jansen
Werkt:  UMCG
te:  Groningen
Functie:  Verpleegkundig specialist io
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr GM Dirks - Veldhuijzen van Z
Mevr GM Dirks - Veldhuijzen van Z
Opleiding: Leiden 1-10-2014
Eindopdracht: Coronair syndroom richtlijnen; zorg op papier of ook in de praktijk?
Taken: Dialyse visite Hypertensie poli Vasculaire preventie poli Begeleiding cursisten Innovatie digitale hypertensie poli
Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr GM Dirks - Veldhuijzen van Z
Werkt:  Maasstadziekenhuis
te:  Rotterdam
Functie:  Verpleegkundig specialist...
 Stuur deze persoon een e-mail 
klik hier voor meer informatie over:  Mevr Lianne  Duis
Mevr Lianne  Duis
Opleiding: MANP 
Eindopdracht: 
Taken: 

werkzaam als verpleegkundig specialist in opleiding op dialyse afdeling MMC Veldhoven/Eindhoven


Persoonlijke gegevens
Naam:  Mevr Lianne  Duis
Werkt:  MMC
te:  Veldhoven/Eindhoven
Functie:  verpleegkundig specialist in...
 Stuur deze persoon een e-mail 

© 2018 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief