Zoek 
choice 1 Therapiekeuze
Tijdens de bijscholingsdag van de LENN op donderdag 5 juni heeft Jacqueline Knoll een inleiding verzorgd waarbij zij een overzicht heeft gegeven van informatie die bekend is over therapiekeuze. Bijgevoegd de presentatie van Jacqueline.Hierin zijn de diverse artikelen en boeken vermeld.
Lees verder 

leefstijl Preventieve zorg in de pre-dialyse
Tijdens de NND 2009 hebben Maaike Hengst en Adry Bakker een tweetal workshops verzorgd over preventieve zorg in de predialyse.Bijgaande de samenvatting van deze presentatie
Lees verder 

© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief