Zoek 
katheter Voorkomen is beter dan genezen
Infecties rond centraal veneuze katheter (CVK) bij dialysepatiënten staan in nauw verband met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Er zijn gemiddelde infectiefrequenties van CVK’s t.b.v. een dialysebehandeling van 2.5 – 5.5/1000 katheterdagen bekend. Aanleiding om een nieuwe richtlijn voor handelingen rond CVK’s te ontwikkelen, is het aantal...
Lees verder 

assisted PD
Bettie Hoekstra heeft op de NND 2010, gesproken over assisted PD De presentatie kan u bekijken in onderstaande link evenals de abstract die zij hiervoor geschreven heeft.
Lees verder 

© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief