Zoek 
algemeen
Huishoudelijk reglement

De Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland (LENN) is een werkgroep van V&VN dialyse en nefrologie.
In het huishoudelijk reglement worden regels aangaande het lidmaatschap, de vergaderingen cq bijeenkomsten en besluitvorming aangegeven.

Klik hier om het document op te halen: huishoudelijk reglement LENN  huishoudelijk_reglement_LENN.pdf
© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief