Zoek 
algemeen
Bestuur
Het bestuur van de LENN wordt door de leden gekozen. Het bestuur rouleert eens per 4 jaar waarvoor een rooster van aftreden is gemaakt. Bestuursleden zijn ťťnmaal herkiesbaar
Lees verder 

Voorzitter
Alexander van Balen
Lees verder 

Secretaris
Miranda BoomVerpleegkundig specialist nefrologie en vasculaireDe secretaris is verantwoordelijk voor: Het bijhouden van de ledenadministratie Het opzetten en bijhouden van het archief en het smoelenboek Het voorbereiden van vergaderingen
Lees verder 

Algemeen bestuurslid
Judith Wierdsma Verpleegkundig specialist†nefrologie Een algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor: Vertegenwoordiging van de LENN leden in het bestuur Informeert/adviseert het bestuur Is verantwoordelijk voor een deelactiviteit(en) binnen de organisatie. Inventariseert de wensen, behoeften en motieven van LENN leden en ziet er op...
Lees verder 

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor: Het voeren van het financiŽle beheer Het werven van financiŽle middelen i.s.m. voorzitter en bestuurslid PR & climunicatie: Het jaarlijks opstellen van de financiŽle begroting. Het bewaken van de financiŽle begroting.
Lees verder 

PR Team Website beheer
Lees verder 

© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief