Zoek 
algemeen
Doelstellingen

Het uitgangspunt van de LENN is praktische en wetenschappelijke kennis te delen en te bundelen met de doelstelling de huidige kwaliteit van de (verpleegkundige) nefrologische zorg te verbeteren. De LENN wil een aanzet geven tot vernieuwende zorg dat leidt tot nieuwe inzichten. Met behulp van Evidence (wetenschappelijk onderzoek) maar ook middels Best Practice (het onderzoeken van de best mogelijke praktijkvoering) kan de nefrologische brug tussen cure en care verder gebouwd worden.


Klik hier om het document op te halen: LENN oprichting  LENN_Oprichting_2007_2_Magazine.pdf
© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief