Zoek 
klik hier voor meer informatie over: †nier
nier
LTA chronische nierschade

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven, voor de behandeling van chronisch nierpatiŽnten door de huisarts. De richtlijn maakt deel uit van een project van de Nierstichting dat erop gericht is, huisartsen nierschade vroegtijdig te laten herkennen. Als onderdeel van het project 'Preventie van chronische nierinsufficiŽntie in de huisartspraktijk' en het programma 'Vroege Opsporing Nierziekten' heeft een werkgroep een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische nierschade opgesteld. De werkgroep bestond uit leden van het NHG, de Nederlandse Internisten Vereeniging en de Nederlandse federatie voor Nefrologie. Het centrale doel van het programma 'Vroege Opsporing Nierziekten' is het vergroten van de bewustwording onder huisartsen en praktijkondersteuners ten aanzien van vroege opsporing van mensen met nierschade en chronische nierinsufficiŽntie. Dit zou moeten gebeuren door structureel testen op nierfalen op basis van Nederlandse Richtlijnen en Zorgstandaarden. Met de nieuwe LTA is de behandeling en doorverwijzing naar de 2e lijn van patiŽnten met beginnende nierschade in de huisartsenpraktijk geprotocolleerd. Het gaat dan om het vervolgbeleid bij patiŽnten zonder klachten bij wie nierschade (bijvoorbeeld macro-albuminurie) is vastgesteld. En de preventie van (voortschrijdend) nierfalen door het opsporen en behandelen van beginnend nierfalen in hoog-risicogroepen. Het vervolg op de richtlijn is het ontwikkelen van implementatiematerialen, met name een bij- en nascholingsprogramma preventie en diagnostiek van chronische nierinsufficiŽntie voor huisartsen, en een patiŽntenbrief ter ondersteuning van de voorlichting tijdens het consult. Gepubliceerd: vrijdag 09-10-2009 Bron: Nierstichting

Klik hier om het document op te halen: nier  nier.jpg Klik hier om het document op te halen: LTA chronische nierschade  ChronNierschade[1].pdf
KDOQI
De†National Kidney Foundation heeft in de afgelopen jaren richtlijnen ontwikkeld op allerlei gebied binnen de nefrologie. Deze richtlijnen zijn online te benaderen via onderstaande link>> http://www.kidney.org/professionals/KDOQI?
Lees verder 

KDIGO richtlijnen voor CKD
Via onderstaande link vind u alle KDIGO richtlijnen http://kdigo.org/home/guidelines/
Lees verder 

cri Chronic Kidney Disease: A Guide to Clinical Practice (Stages 1-3)
In dit artikel een overzicht van de stappen die genomen moeten worden bij de behandeling van stadium 1-3 nierinsufficientie.
Lees verder 

CNS Integrale zorg voor Chronische Nierschade stap dichterbij
Om integrale zorg voor chronische nierschade (CNS) te bereiken is een samenhangend zorgsysteem zonder schotten tussen de eerste en tweede lijn noodzakelijk. In Nederland zijn zorgstandaarden een mooi aanknopingspunt om ook voor chronische nierschade die integrale zorg te bereiken. In aanvulling op relevante standaarden en passend bij de LTA CNS...
Lees verder 

© 2019 Landelijke Expertgroep Nefrologie Nederland.  Design by Buro Creactief